Начало / Медицински изделия / Двуполюсна хибридна анатомична тазабедрена става

Двуполюсна хибридна анатомична тазабедрена става

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM3815522950
17/01/2018 20:34
18/01/2018 16:03
17/01/2018 12:21
Данни за производителя
МЕРЕТЕ МЕДИКЪЛ ООД
МЕРЕТЕ
Друго
CE сертификат
7013GB410150402
DE
Лукенвалд
14943
Бернард Боймел
+49 (0)30 77 99 80 – 164
+49 (0)30 76 68 03 – 61
bbaeuml@merete.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
GMDN
38155
Двуполюсна хибридна анатомична тазабедрена става
Анатомична тазобедрена биполярна безциментна става
MEROTAN EPICAL
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
HR7140-9,10,11,12,13,14,15,17
Общи търговски данни
В процес на обработка
13050GB411150713
06/09/2019