Начало / Медицински изделия / Двуполюсна хибридна тазобедрена става

Двуполюсна хибридна тазобедрена става

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM3815581237
17/01/2018 20:22
18/01/2018 16:03
17/01/2018 12:21
Данни за производителя
МЕРЕТЕ МЕДИКЪЛ ООД
МЕРЕТЕ
Друго
CE сертификат
7013GB410150402
DE
Лукенвалд
14943
Бернард Боймел
+49 (0)30 77 99 80 – 164
+49 (0)30 76 68 03 – 61
bbaeuml@merete.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
GMDN
38155
Двуполюсна хибридна тазобедрена става
IntraBlock TwinStem cementless
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
HR3510-6,7,8,10,11,12,13,15
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Биполярна чаша и Ацетаб. глава Мюлерова чаша и CoCrMo глава HP14-428,-628,-828,-15028,-228 Биполярна глава от Vivium глава и UHMWPE чаша
Общи търговски данни
В процес на обработка
13050GB411150713
06/09/2019