CentriMag Blood Pump

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IIbC3171878883
16/01/2018 13:23
17/01/2018 11:07
12/12/2016 09:19
Данни за производителя
THORATEC Corporation
THORATEC
Друго
999999999
999999999
US
Pleasanton, California
94588
Customer Service
+44(0)1480455200
europeaninfo@thoratec.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
Людмил Борисов Първанов
02/9580190
marketing@bulmed2000-bg.com
Данни за търговеца на едро
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
Людмил Борисов Първанов
02/9580190
marketing@bulmed2000-bg.com
IV-P-T/МИ-234
03/01/2008
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
31718
CentriMag Blood Pump
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
593038
02/09/2022