Начало / Медицински изделия / ACURATE TF™ TRANSFEMORAL DELIVERY SYSTEM

ACURATE TF™ TRANSFEMORAL DELIVERY SYSTEM

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC6024579814
GTIN
SYM-DS-002XXXX
09/01/2018 04:12
11/01/2018 15:44
05/01/2018 14:57
Данни за производителя
Symetis SA
ЕГН
7210216276
CH
ECUBLENS
CH-1024
Chemin de Ia Venoge, 11
Julie Sanford
0048224186734
Julie.Sanford@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III N 54
Адриана Божкова
02 9532561
02 9595821
office@marimpex7.bg
Данни за търговеца на едро
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III N 54
Адриана Божкова
02 9532561
02 9595821
office@marimpex7.bg
IV-Р-Т/МИ-186
11/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60245
Трансфеморална система за доставка
ACURATE TF™ TRANSFEMORAL DELIVERY SYSTEM
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Трансфеморална система за доставка
Еднократна употреба
SYM-DS-002
Общи търговски данни
В процес на обработка
252.922
25/06/2020