Начало / Медицински изделия / Бастун регулируем

Бастун регулируем

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV1056057893
19/06/2013 11:53
19/06/2013 12:16
12/06/2013 16:58
Данни за производителя
ЕРИЛЕНС с.р.о.
ЕРИЛЕНС
Друго
не се прилага
CZ45306371
CZ
Прага
160 00
Papirenska 114/5
Мирослав Насадил
+ 420 234 123 355
nasadil@erilens.cz
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Копарански и син" ООД
ЕИК
115758492
BG
PDV
Пловдив
Нина Тодорова
032 63 66 30
efex@mail.orbitel.bg
Данни за търговеца на едро
"Копарански и син" ООД
ЕИК
115758492
BG
PDV
Пловдив
Нина Тодорова
032 63 66 30
efex@mail.orbitel.bg
IV-Р-Т/МИ-073
09/10/2007
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
UMDNS
10560
Бастун регулируем
Описание на медицинското изделие
Алуминий, полиуретан
Предназначено действие, определено от производителя
Опорно средство при ходене
Многократна употреба
HS 95
Общи търговски данни
В процес на обработка