CoRoent Small Interlock

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbN5780556428
12/12/2017 13:06
05/08/2020 16:07
10/11/2016 09:39
Данни за производителя
NuVasive Inc.
NuVasive Inc.
Друго
Kvk number
58595725
US
Сан Диего
92121
7475 Lusk Blvd.
Christopher Reah
+18587360412
creah@nuvasive.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Нервна система
GMDN
57805
CoRoent Small Interlock
Спинален кейдж с вградена плака, нулев профил, за
Описание на медицинското изделие
PEEK - полиетер етер кетон, Титаниева сплав
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
51122
12/12/2017
11/12/2017
CE96026
26/05/2024