Начало / Медицински изделия / Вентрикуларен биполярен електрод-пасивна фиксация

Вентрикуларен биполярен електрод-пасивна фиксация

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC1290057236
01/12/2017 16:55
01/12/2017 17:06
30/11/2017 10:36
Данни за производителя
Медико ООД
Медико
Друго
СЕ сертификат
CE639382
IT
Рубано /Падоа/
35030
Виа Питагора 15-19
Ив Драп
+39 392 621 6689
drapp@medicoweb.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Попов Комерс 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
Евгений Попов
+359 32 241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
Попов Комерс 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
Евгений Попов
+359 32 241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
12900
Вентрикуларен биполярен електрод-пасивна фиксация
400
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
CAT400
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE634354
24/01/2021