Начало / Медицински изделия / Celsite PICC-Cel DL 5F 56 cm SS Long 130cm

Celsite PICC-Cel DL 5F 56 cm SS Long 130cm

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIV3625735517
17/11/2017 14:07
17/11/2017 14:41
27/10/2017 09:39
Данни за производителя
B. BRAUN Medical SAS
Друго
Код на производителя
FR28562050856
FR
Boulogne-Billancourt
Калоян Горанов
+359884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
Калоян Горанов
0884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
София
Калоян Горанов
0884626922
kaloyan.goranov@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Разни
GMDN
36257
Celsite PICC-Cel DL 5F 56 cm SS Long 130cm
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
21675
20/07/2021