Dynaflo Bypass Grafts

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC3528196364
08/11/2017 16:32
09/11/2017 11:06
08/11/2017 15:31
Данни за производителя
Bard Peripheral Vascular Inc.
BARD
Друго
VAT
DE172342955
US
Tempe
Anke Malchow
+497219445464
Anke.Malchow@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
35281
Dynaflo Bypass Grafts
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
За байпас или реконструкция на периферни артериални съдове.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 01467
04/12/2021