Distaflo Bypass Grafts

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC3528199383
08/11/2017 16:24
08/11/2017 16:25
08/11/2017 15:31
Данни за производителя
Bard Peripheral Vascular Inc.
BARD
Друго
VAT
DE172342955
US
Tempe
Anke Malchow
+497219445464
Anke.Malchow@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
35281
Distaflo Bypass Grafts
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
За байпас или реконструкция на периферни артериални кръвоносни съдове.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 01467
04/12/2021