Начало / Медицински изделия / Цимент с нисък вискозитет

Цимент с нисък вискозитет

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbM1283063828
06/11/2017 15:36
06/11/2017 17:00
02/11/2017 17:56
Данни за производителя
"EMKM" ЕООД
Друго
CE сертификат
87754TE30
NL
Ниджмиген
6545 CH
Миденкампвег 17
Клауд-Дитер Кемерер
+49 /0/ 15 2900 75628
c.kemmerer@leaderbiomedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Попов Комерс 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Персенк 9
Евгений Попов
+359/32 241604
+359/32 241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
Попов Комерс 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
Персенк 9
Евгений Попов
+359/32 241604
+359/32 241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/MИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
UMDNS
12830
Цимент с нисък вискозитет
С-ment 3 1x40
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
87754TE30
01/03/2018