Начало / Медицински изделия / Компл. шийна плака за 4 ниво с 10 заключващи винта

Компл. шийна плака за 4 ниво с 10 заключващи винта

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbM1576691918
31/10/2017 14:36
31/10/2017 18:01
30/10/2017 14:55
Данни за производителя
Аеро Медикъл Саглик Туризми Тиби Юринлер Ве ООД
Аеро Медикъл ООД
Друго
СЕ сертификат
2195-MED-1216001
TR
Анкара
Фикрет Сайоглу
+91 130 6660666
fikret@aero-medical.net
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
ул. "Персенк" № 9, ет. 3, офис 307
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
ул. "Персенк" № 9, ет. 3, офис 307
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
UMDNS
15766
Компл. шийна плака за 4 ниво с 10 заключващи винта
Описание на медицинското изделие
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
М.2014.106.3179
03/07/2019