Askina Adhesive Remover

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
13IV6049411743
30/10/2017 16:33
30/10/2017 18:14
27/10/2017 09:38
Данни за производителя
B. Braun Hospicare Ltd.
HC IE
Друго
Код на производителя
4733764G
IE
Co. Sligo
30162
Collooney
Олга Грийн
+353 (0)1 7091 813
olga.greene@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
Вера Панайотова-Ангелакова
0884 246737
vera.panayotova@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
Вера Панайотова-Ангелакова
0884 246737
vera.panayotova@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
13 - Изделия за допълнителна терапия
Клас І
Разни
GMDN
60494
Askina Adhesive Remover
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка