BBraun Stoma Care belt

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
13IV3792413449
30/10/2017 15:48
30/10/2017 17:58
27/10/2017 09:39
Данни за производителя
B. BRAUN Medical SAS
Друго
Код на производителя
FR28562050856
FR
Boulogne-Billancourt
Вера Панайотова-Ангелакова
+359 884 246737
vera.panayotova@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
Вера Панайотова-Ангелакова
0884 246737
kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
Вера Панайотова-Ангелакова
0884 246737
kaloyan.goranov@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
13 - Изделия за допълнителна терапия
Клас І
Разни
GMDN
37924
BBraun Stoma Care belt
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка