Начало / Медицински изделия / Lutonix® 014 Drug Coated Balloon PTA Catheter

Lutonix® 014 Drug Coated Balloon PTA Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC1718447970
18/10/2017 11:39
18/10/2017 17:01
02/12/2016 17:16
Данни за производителя
Lutonix, Inc.
Lutonix
Друго
US
US
US
New Hope
MN 55428
9409 Science Center Drive
Isabel De La Cal Garcia
+49 721 9445 463
Isabel.DeLaCal@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Девимед ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
Александър Маджаров
029533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Девимед ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
Александър Маджаров
029533616
devimed@abv.bg
IV-Р-Т/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
17184
Lutonix® 014 Drug Coated Balloon PTA Catheter
Предназначено действие, определено от производителя
Балон-катетърът с лекарствено покритие Lutonix® 014 PTA е предназначен за използване като РТА катетър за разширяване на стенотични или обструктивни съдови лезии в долните крайници, с цел да се подобри перфузията на крайниците и да се намали честотата на рестенозата
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 665621
02/03/2022