ResorbX SonicPins

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIN4663700201
27/09/2017 15:58
12/08/2020 14:18
15/06/2016 17:16
Данни за производителя
Gebruder Martin GmbH & Co. KG KLS Martin Group
KLS Martin
ЕИК
142930777
DE
Тутлинген
78532
KLS Martin Platz 1
Велимира Георгиева
+359896668862
info@neuro.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
46637
ResorbX SonicPins
Описание на медицинското изделие
поли-D, L- лактид (PLLA)
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
39195
20/09/2017
01/11/2017
210299 MRA
26/05/2023