Начало / Медицински изделия / EMS Standard configuration

EMS Standard configuration

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IIbV3358681585
16/08/2017 11:16
16/08/2017 11:37
14/08/2017 09:44
Данни за производителя
Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.
Guangdong Biolight Meditech Co
ЕИК
000000000
CN
Zhuhai
Mr. Don Wu
+86-756-3399935
sales@blt.com.cn
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@vegamedical.eu
Данни за търговеца на едро
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@vegamedical.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас ІІ б
Разни
GMDN
33586
EMS Standard configuration
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1150949957026
19/03/2020