Начало / Медицински изделия / 10 Fr. Билиарен EVA Стент

10 Fr. Билиарен EVA Стент

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1578474876
29/06/2017 16:42
30/06/2017 10:56
29/05/2013 13:57
Данни за производителя
ОЛИМПУС МЕДИКЪЛ СИСТЕМС КОРПОРЕЙШЪН
ОЛИМПУС
Друго
VAT номер
DE118673662
JP
Токио
192-8507
2951 Ишикава-шо, Хачиожи-чи
Флориан Дол
+49 40 23 773 3239
+49 40 23 773 503239
Florian.Doll@Olympus-Europa.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
Данни за търговеца на едро
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
IV-P-T/МИ-309
20/02/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
15784
10 Fr. Билиарен EVA Стент
PBD-1030-1005 - PBD-1030-1018
Описание на медицинското изделие
1
10 FR стент прав, дължина 50/60/70/80/90/100мм
дълж. 110/120/130/140/150/160/170/180 мм
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
ендоскопски процедури
Еднократна употреба
Модели PBD-1030-1005, PBD-1030-1006, PBD-1030-1007 PBD-1030-1008, PBD-1030-1009, PBD-1030-1010, PBD-1030-1011, PBD-1030-1012, PBD-1030-1013, PBD-1030-1014, PBD-1030-1015, PBD-1030-1016, PBD-1030-1017, PBD-1030-1018 Кат.№ N4522930, N4523
Общи търговски данни
В процес на обработка
HD600788270001
02/11/2017