Начало / Медицински изделия / 7 Fr. Билиарен EVA Стент

7 Fr. Билиарен EVA Стент

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1578475899
29/06/2017 16:32
30/06/2017 10:55
29/05/2013 13:57
Данни за производителя
ОЛИМПУС МЕДИКЪЛ СИСТЕМС КОРПОРЕЙШЪН
ОЛИМПУС
Друго
VAT номер
DE118673662
JP
Токио
192-8507
2951 Ишикава-шо, Хачиожи-чи
Флориан Дол
+49 40 23 773 3239
+49 40 23 773 503239
Florian.Doll@Olympus-Europa.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
Данни за търговеца на едро
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
IV-P-T/МИ-309
20/02/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
15784
7 Fr. Билиарен EVA Стент
PBD-1030-0705 - PBD-1030-0718
Описание на медицинското изделие
1
7 FR прав стент, дължина 50/60/70/80/90/100мм
дълж.110/120/130/140/150/160/170/180мм
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
ендоскопски процедури
Еднократна употреба
Модели PBD-1030-0705, PBD-1030-0706, PBD-1030-0707, PBD-1030-0708, PBD-1030-0709, PBD-1030-0710, PBD-1030-0711, PBD-1030-0712, PBD-1030-0713, PBD-1030-0714, PBD-1030-0715, PBD-1030-0716, PBD-1030-0717, PBD-1030-0718 Kат.№ N4520130, N452
Общи търговски данни
В процес на обработка
HD600788270001
02/11/2017