Начало / Медицински изделия / Абсорбант на въглероден двуокис

Абсорбант на въглероден двуокис

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIaV3605188322
08/06/2017 09:47
08/06/2017 10:28
07/06/2017 17:16
Данни за производителя
Армстронг Медикъл
ЛНЧ
9999999999
IE
Колерайн
Стефан Мур
00442870356029
s.moore@armstrongmedical.net
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
029200123
dimitar.kraev@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
029200123
dimitar.kraev@dutchmed.bg
IV-P-T/MU/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ а
Разни
GMDN
36051
Абсорбант на въглероден двуокис
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
AMAB3000
Общи търговски данни
В процес на обработка
GB98/13289
19/04/2019