Начало / Медицински изделия / AVANTGARDE CHRONO CARBOSTENT

AVANTGARDE CHRONO CARBOSTENT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC1823719826
15/04/2013 15:37
15/04/2013 15:59
15/04/2013 13:46
Данни за производителя
КИД СПА
КИД
Друго
IT06356990967
IT06356990967
IT
САЛУДЖА
13040
СТРАДА КРЕСЧЕНТИНО
ЕДОАРДО ТРОНЧЕТ
+39016118261
+3901611826200
edoardo.tronchet@cidvascular.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
ЦАР БОРИС III 23, ЕТ.3
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
ЦАР БОРИС III 23, ЕТ.3
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-P-T/МИ-827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
18237
AVANTGARDE CHRONO CARBOSTENT
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
201012090341041-1040-1039-1038
30/06/2014