Начало / Медицински изделия / Acrobat 2 Calibrated Tip Wire Guide

Acrobat 2 Calibrated Tip Wire Guide

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV4562369165
03/04/2017 11:09
06/04/2017 09:32
28/05/2014 17:21
Данни за производителя
Cook Incorporated
Друго
Код на производителя
EIN 35-1413874
US
Блумингтън
Marianne Hoey
+4556868686
marianne.hoey@cookmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
45623
Acrobat 2 Calibrated Tip Wire Guide
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
4001834/D
14/06/2018