Activa RC

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDN3730723655
27/03/2017 17:12
23/11/2018 14:04
09/12/2015 10:47
Данни за производителя
Medtronic
Друго
EIN
2021898
US
Goleta, California
Xiaojian Hebe Sun
+1 80 55718758
xiaojian.sun@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@vegamedical.eu
Данни за търговеца на едро
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@vegamedical.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Нервна система
GMDN
37307
Activa RC
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
I7 18 02 39709 01164
29/08/2022