Начало / Медицински изделия / ABSORB Bioresorbable Vascular Scaffold System

ABSORB Bioresorbable Vascular Scaffold System

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC5630479451
неприложимо
18/06/2013 10:26
19/03/2014 11:10
13/03/2013 16:52
Данни за производителя
Абът Васкюлър
Друго
неприложимо
неприложимо
US
Санта Клара
95054
3200 Лейксайд Драйв
Vivek Thakkar
+1-408-845-3226
vivek.thakkar@av.abbott.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
Столична
София
1404
ж.к. Манастирски ливади-изток, ул. Д.Сагаев 19
Елена Желязкова
02 958 21 80
02 958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
Данни за търговеца на едро
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
Столична
София
1404
ж.к. Манастирски ливади-изток, ул. Д.Сагаев 19
Елена Желязкова
02 958 21 80
02 958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
IV-P-T/МИ-226
27/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
56304
Биорезорбируемо съдово скеле с лекарствено веществ
ABSORB Bioresorbable Vascular Scaffold System
ABSORB BVS
Биорезорбируем
Описание на медицинското изделие
Биорезорбируемо скеле с еверолимус
Поли-L-лактид (ПЛЛК)
1
дължина на стента =12, 18, 28 mm
диаметър на стента=2.5, 3.0, 3.5 mm
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Стентиране на коронарни артерии. Стентът подобрява функцията на съда и се резорбира за определен период от време.
Съхранение под 25о С
Еднократна употреба
101246Х (Х=2,3,4)
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL-44890/30.10.2012
30/10/2012
01/10/2012
3803730CE01 / 3803730DE01
01/12/2016