Начало / Медицински изделия / 20/30 Indeflator® Inflation Device

20/30 Indeflator® Inflation Device

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaC1754155571
17/06/2013 17:06
06/11/2015 12:24
13/03/2013 16:52
Данни за производителя
Абът Васкюлър
Друго
неприложимо
неприложимо
US
Санта Клара
95054
3200 Лейксайд Драйв
Vivek Thakkar
+1-408-845-3226
vivek.thakkar@av.abbott.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
София
1404
ж.к. Манастирски ливади-изток, ул. Д.Сагаев 19
Елена Желязкова
02 958 21 80
02 958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
Данни за търговеца на едро
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
София
1404
ж.к. Манастирски ливади-изток, ул. Д.Сагаев 19
Елена Желязкова
02 958 21 80
02 958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
IV-P-T/МИ-226
27/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
UMDNS
17541
Инфлатор за ангиопластен балон
20/30 Indeflator® Inflation Device
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Измерващ, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Принадлежност при интервенционални процедури
Сухо, тъмно и хладно
Еднократна употреба
1000184
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-4568/03.06.2011
03/06/2011
30/05/2011
CE510108
16/10/2020