Начало / Медицински изделия / IhtDEStiny® BD коронарна стентова система

IhtDEStiny® BD коронарна стентова система

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC1746114128
GTIN
GMDN
21/12/2016 09:32
21/12/2016 12:29
19/12/2016 09:26
Данни за производителя
Ибероспитекс, С. А. ИХТ Инновативни здравни техно
Ибероспитекс, С. А.
Друго
VAT # ESA086300063
ESA086300063
ES
Барселона
Лика де Вал
Юлия Прусашик
0034 650 24 20 51
0034 93 843 61 11
Juliap@iht.es
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
„Макмед“ ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1360
Адам Мицкевич № 4В
Елена Михайлова
0879911028
029894249
info@macmedbg.com
Данни за търговеца на едро
„Макмед“ ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1360
Адам Мицкевич № 4В
Елена Михайлова
0879911028
029894249
info@macmedbg.com
IV-P-T/ МИ- 589
26/07/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
17461
IhtDEStiny® BD коронарна стентова система
Предназначено действие, определено от производителя
Стентът е показан за лечение на пациенти със стеноза на коронарните артерии. Той е предназначен за подобряване на коронарния луминален диаметър при пациенти със симптоматична исхемична болест поради лезии с дължина ≤40 мм в натичните коронарни артерии с еталонен диаметър от 2,25 мм до 4,00 мм.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL50314
28/11/2016
21/11/2016
16 0153 CN/NB
20/03/2021