Начало / Медицински изделия / HearthMate III LVAS Implant Kit

HearthMate III LVAS Implant Kit

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC1084701175
GTIN
10847
12/12/2016 12:27
13/12/2016 17:48
12/12/2016 09:19
Данни за производителя
THORATEC Corporation
THORATEC
Друго
999999999
999999999
US
Pleasanton, California
94588
Customer Service
+44(0)1480455200
europeaninfo@thoratec.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
Людмил Борисов Първанов
02/9580190
marketing@bulmed2000-bg.com
Данни за търговеца на едро
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
Людмил Борисов Първанов
02/9580190
marketing@bulmed2000-bg.com
IV-P-T/МИ-234
03/01/2008
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
10847
HearthMate III LVAS Implant Kit
Heart Mate III-LVAS Implant Ki
Предназначено действие, определено от производителя
Лявовентрикуларна помощна система,системен контролер присадка за изходящ поток и модулен кабел
Еднократна употреба
106524INT
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL50665
29/11/2016
29/11/2016
638343
07/10/2020