Начало / Медицински изделия / Arctic Front Advance® Cardiac Catheter

Arctic Front Advance® Cardiac Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC3491399552
09/12/2016 14:56
13/12/2016 14:58
15/07/2014 11:42
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Vjeran Nakovic
0038514881120
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
IV-P-T/МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
34913
Arctic Front Advance® Cardiac Catheter
Arctic Front Advance®
2AF283
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
2AF283
Общи търговски данни
В процес на обработка
52847
09/12/2016
30/11/2016
0088/0959680/00240
10/08/2020