X-Port Implantable Ports

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIV3392345640
07/12/2016 18:04
12/12/2016 11:22
06/12/2016 13:33
Данни за производителя
Bard Access Systems, Inc.
BARD
Друго
US
US
US
Salt Lake City, Utah
84116
605 North 5600 West
Isabel De La Cal Garcia
+49 721 9445 463
Isabel.DeLaCal@crbard.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Девимед ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
Александър Маджаров
029533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Девимед ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
Александър Маджаров
029533616
devimed@abv.bg
IV-Р-Т/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Разни
GMDN
33923
Порт/катетър, вътрешен, подкожен
X-Port Implantable Ports
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
имплантируеми портове за съдов достъп проектирани да осигуряват многократен достъп до съдовата система, за вливане на медикаменти, интравенозни течности, разтвори за парентерално хранене и кръвни продукти
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE551341;CE551343
15/08/2019