AttraX Putty

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIN1775190008
17/11/2016 16:38
04/08/2020 10:30
10/11/2016 09:39
Данни за производителя
NuVasive Inc.
NuVasive Inc.
Друго
Kvk number
58595725
US
Сан Диего
92121
7475 Lusk Blvd.
Christopher Reah
+18587360412
creah@nuvasive.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
17751
AttraX Putty
Синтетичен костен заместител
Описание на медицинското изделие
Трикалциев фосфат, хидроксиапатит, алкиден оксид
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
48710
17/11/2016
14/11/2016
CE636973
26/05/2024