Начало / Медицински изделия / 20/30 Priority pack with Copilot Bleedback control

20/30 Priority pack with Copilot Bleedback control

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaC1754183797
17/06/2013 15:13
06/11/2015 11:55
13/03/2013 16:52
Данни за производителя
Абът Васкюлър
Друго
неприложимо
неприложимо
US
Санта Клара
95054
3200 Лейксайд Драйв
Vivek Thakkar
+1-408-845-3226
vivek.thakkar@av.abbott.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
София
1404
ж.к. Манастирски ливади-изток, ул. Д.Сагаев 19
Елена Желязкова
02 958 21 80
02 958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
Данни за търговеца на едро
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
София
1404
ж.к. Манастирски ливади-изток, ул. Д.Сагаев 19
Елена Желязкова
02 958 21 80
02 958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
IV-P-T/МИ-226
27/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
UMDNS
17541
Инфлатор, балон за ангиопластика
20/30 Priority pack with Copilot Bleedback control
Описание на медицинското изделие
20/30 Индефлатор, Клапа Copilot, интродюсер на вод
1
Стерилност, Измерващ, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Принадлежност при интервенционални процедури
Сухо, тъмно и хладно
Еднократна употреба
1003327
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-4568/03.06.2011
03/06/2011
CE510108
16/10/2020