Начало / Медицински изделия / Absolute Pro LL Peripheral Self-Expanding Stent

Absolute Pro LL Peripheral Self-Expanding Stent

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC4793266659
17/06/2013 15:07
04/11/2015 16:48
13/03/2013 16:52
Данни за производителя
Абът Васкюлър
Друго
неприложимо
неприложимо
US
Санта Клара
95054
3200 Лейксайд Драйв
Vivek Thakkar
+1-408-845-3226
vivek.thakkar@av.abbott.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
София
1404
ж.к. Манастирски ливади-изток, ул. Д.Сагаев 19
Елена Желязкова
02 958 21 80
02 958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
Данни за търговеца на едро
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
София
1404
ж.к. Манастирски ливади-изток, ул. Д.Сагаев 19
Елена Желязкова
02 958 21 80
02 958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
IV-P-T/МИ-226
27/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
47932
Стент за различнни периферни артерии
Absolute Pro LL Peripheral Self-Expanding Stent
Absolute Pro LL
саморазгъващ се
Описание на медицинското изделие
нитинолов стент, свързан със система за поставяне
никел-титан сплав (нитинол)
1
дължина на стента =120-150 mm
диаметър на стента=5-6-7-8 mm
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Стентиране на периферни артерии.
Еднократна употреба
101200XX (XX=08-11,14-17)
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-9016/07.10.2011
07/10/2011
22/09/2010
CE 510108
16/10/2020