Accessories adaptor

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IV3705007029
11/10/2016 10:50
11/10/2016 13:30
11/05/2016 16:32
Данни за производителя
MAQUET GmbH
MAQUET GmbH
ЕИК
144021332
DE
Rastatt
Annette Jacob
049 7222 932 0
info.zentrale@maquet.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
37050
Accessories adaptor
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка