Accu sternal saw

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IIaV3784264784
30/09/2016 17:54
03/10/2016 10:58
20/06/2013 14:48
Данни за производителя
Гайстер Медицинтехник ГмбХ
Друго
Не е приложимо
Не е приложимо
DE
Тутлинген
Гайстер Медицинтехник ГмбХ
0049 7461 966240
0049 07461 9662422
info@geister.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Новимед ООД
ЕИК
130551238
BG
SOF
София
ж.к. Манастирски ливади-Б, бл. 65, ет.2
Румен Петков
+35924219069
+3598548144
roumena_kambourova@novimed.net
Данни за търговеца на едро
Новимед ООД
ЕИК
130551238
BG
SOF
София
ж.к. Манастирски ливади-Б, бл. 65, ет.2
Румен Петков
+35924219069
+3598548144
roumena_kambourova@novimed.net
ІV-Р-Т/МИ-240
07/01/2008
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас ІІ а
Разни
GMDN
37842
Accu sternal saw
Описание на медицинското изделие
Неръждаема стомана- X20Cr13
X8CrNiS18-9
Алуминий и алуминиева сплав
Предназначено действие, определено от производителя
Изделие, което се състои от ръкохватка, която включва приложение, което да предостави всяко колебливо действие.Изделието се зарежда от презареждаща се батерия.
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 16 04 10918 028
31/12/2019