Начало / Медицински изделия / ACTREEN GLYS LL TIEMANN CH08 45CM

ACTREEN GLYS LL TIEMANN CH08 45CM

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IG3612585752
28/09/2016 11:17
28/09/2016 12:09
04/12/2014 09:25
Данни за производителя
Б.Браун Мелзунген АД
BBM AG
Друго
Данъчен номер
DE113055856
DE
Мелзунген
34212
Карл-Браун Щрасе 1
34209
Д-р Стефан Краусе
00495661711339
00495661751339
stephan.krause@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул. " Христофор Колумб " 64, бл. А2, офис 111
Калоян Горанов
+359 884 62 69 22
+359 2 974 30 83
Kaloyan.goranov@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б. Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул. " Христофор Колумб " 64, бл. А2, офис 111
Калоян Горанов
+359 884 62 69 22
+359 2 974 30 83
Kaloyan.goranov@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Пикочо-полова система и полови хормони
GMDN
36125
ACTREEN GLYS LL TIEMANN CH08 45CM
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G2S130122239070
28/02/2018