БиоГлу

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIN4778489605
24/08/2016 15:15
04/05/2017 14:08
24/08/2016 11:05
Данни за производителя
CryoLife Inc.
CryoLife
Друго
Производител
4214691
US
Kennesaw. Georgia
30144
Roberts Boulevard 1655
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
47784
БиоГлу
Описание на медицинското изделие
Говежди серум и глутаралдехид
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
BG3502-5G; BG3510-5G
Общи търговски данни
В процес на обработка
34598
16/08/2016
01/08/2016
0088/0949334/00050
30/11/2017