QUADROX-i

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV3171039392
08/07/2016 14:59
06/08/2021 16:33
11/05/2016 16:38
Данни за производителя
MAQUET Cardiopulmonary Gmbh
MAQUET Cardiopulmonary Gmbh
ЕИК
000000000
DE
Rastatt
Heiderose Schmidt
049 7478 921 0
info@maquet-cp.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
31710
QUADROX-i
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
50008-16-10
26/05/2024