Начало / Медицински изделия / 2F CeVOX fiberoptic probe

2F CeVOX fiberoptic probe

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV3165923221
08/07/2016 14:30
18/06/2018 14:29
02/06/2016 11:24
Данни за производителя
Pulsion Medical Systems SE
Pulsion Medical Systems SE
ЕИК
204234444
DE
Feldkirchen
Clemens Graf von Bruehl
+49 173 58 935 98
Bruehl@pulsion.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
31659
2F CeVOX fiberoptic probe
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
50215-23-B4
24/05/2022