Начало / Медицински изделия / LiMON Module for PulsioFlex Monitor

LiMON Module for PulsioFlex Monitor

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IIbV1714804221
29/06/2016 15:27
18/06/2018 16:04
02/06/2016 11:24
Данни за производителя
Pulsion Medical Systems SE
Pulsion Medical Systems SE
ЕИК
204234444
DE
Feldkirchen
Clemens Graf von Bruehl
+49 173 58 935 98
Bruehl@pulsion.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@vegamedical.eu
Данни за търговеца на едро
Вега Медикал ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@vegamedical.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас ІІ б
Разни
GMDN
17148
LiMON Module for PulsioFlex Monitor
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
50215-16-08
24/05/2023