Начало / Медицински изделия / Костен цимент Concord

Костен цимент Concord

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV3521796196
21/06/2016 16:10
24/06/2016 11:35
25/11/2015 10:58
Данни за производителя
Globus Medical Inc
Globus
Друго
Manufacturer
Globus Medical Inc.
US
Audubon
PA - 19403
2560 General Armistead Avenue
DAVID JGUSHIA
+41 79 4875865
djgushia@globusmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вес Корект ЕООД
ЕИК
201387303
BG
SOF
София
1404
Веселин Даскалов
+359898678478
office@vescorrect.com
Данни за търговеца на едро
Вес Корект ЕООД
ЕИК
201387303
BG
SOF
София
1404
Веселин Даскалов
+359898678478
office@vescorrect.com
IV-P-T/МИ 877
21/08/2012
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
35217
Костен цимент Concord
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL 26793
21/06/2016
342462 MR2
04/12/2019