Начало / Медицински изделия / Изкуствена мозъчна обвивка DuraGen

Изкуствена мозъчна обвивка DuraGen

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
14IIIN4582947692
21/06/2016 13:54
24/06/2016 09:49
28/07/2014 13:12
Данни за производителя
Integra Lifescience inc
Integra
Друго
ДДС номер
FR82492534466
FR
Лион
Лидия Ромеоф
+33622091449
Lydia.romeuf@integralife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вес Корект ЕООД
ЕИК
201387303
BG
SOF
София
Изабела Борисова- Петрова
0898507279
iborisova@vescorrect.com
Данни за търговеца на едро
Вес Корект ЕООД
ЕИК
201387303
BG
SOF
София
Изабела Борисова- Петрова
0898507279
iborisova@vescorrect.com
IV-P-T/МИ 719
28/07/2011
Общи медицински данни за изделието
14 - Изделия с биологичен произход
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
45829
Изкуствена мозъчна обвивка DuraGen
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL 26651
20/06/2016
573901
17/09/2019