Начало / Медицински изделия / Централана мониторна система Hypervisor

Централана мониторна система Hypervisor

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIbV1112944582
21/06/2016 13:51
22/06/2016 16:04
09/12/2015 16:25
Данни за производителя
Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс
ЕИК
999999999
CN
Китай
Феликс Сън
+85225110701
felix.fsun@mindray.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
Столична
София
Анита Лилова
02/920-01-23
info@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
Столична
София
Анита Лилова
02/920-01-23
info@dutchmed.bg
IV-Р-Т/МИ/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
11129
Централана мониторна система Hypervisor
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1141044751047
21/02/2020