BO15

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIN3258526186
15/06/2016 14:23
06/08/2020 14:40
07/12/2015 09:20
Данни за производителя
Sophysa SA
Sophysa
Друго
ДДС Номер
06306979584
FR
ORSAY
5 rue Guy Moquet
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
32585
BO15
Описание на медицинското изделие
Медицински силокон импрегниран с бариев сулфат
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
BO15
Общи търговски данни
В процес на обработка
25962
15/06/2016
01/06/2016
10801
07/07/2022