Начало / Медицински изделия / Adaptors for head rests, pair

Adaptors for head rests, pair

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IV3192038990
13/06/2016 14:14
14/06/2016 10:10
11/05/2016 16:32
Данни за производителя
MAQUET GmbH
MAQUET GmbH
ЕИК
144021332
DE
Rastatt
Annette Jacob
049 7222 932 0
info.zentrale@maquet.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас І
Разни
GMDN
31920
Adaptors for head rests, pair
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка