Начало / Медицински изделия / Acrysof IQ PanOptix трифокална ВОЛ

Acrysof IQ PanOptix трифокална ВОЛ

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS3565893079
10/06/2016 16:26
10/06/2016 16:50
04/06/2013 13:41
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
N/A
N/A
US
Форт Уърт
6201 South Ereeway
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
Данни за търговеца на едро
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
IV-P-T/МИ 178
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
35658
Заднокамерни ВОЛ, псевдоафакични
Acrysof IQ PanOptix трифокална ВОЛ
TFNT00
Описание на медицинското изделие
Акрилат/Метакрилат кополимер
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
за имплантация в капсулния сак на задната камера за зрителна корекция на афакията, при възрастни пациенти, при които е била отстранена eстествената леща, с или без пресбиопия, и се очаква подобрение в зрението на близки, средни и далечни разстояния и ще са по-независими към носенето на очила.
под 45оС
Еднократна употреба
TFNT00.XXX
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL-40905
02/10/2015
23/09/2015
G 12 07 20895 259
09/04/2017