Начало / Медицински изделия / Система за смесване и апликация на костен цимент

Система за смесване и апликация на костен цимент

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbV1283050417
15/06/2013 11:57
17/06/2013 11:02
10/06/2013 17:14
Данни за производителя
ТЕКРЕС спа
ТЕКРЕС
Друго
VAT no.
IT02042700233
IT
Верона
37066
Фабио Герини
+390459217311
+390459217330
Fabio.Guerrini@tecres.it
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул.Акад.Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика,сгр1
Любов Иванова
02 4891-700
02 491-88-18
luba_ivanova@infomed.bg
Данни за търговеца на едро
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул.Акад.Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика,сгр1
Любов Иванова
02 4891-700
02 491-88-18
luba_ivanova@infomed.bg
IV-P-T/МИ-309
20/02/2008
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
12830
Система за смесване и апликация на костен цимент
2MIX BONE CEMENT MIXER
Описание на медицинското изделие
1
Предназначено действие, определено от производителя
Система за смесване и апликация на костен цимент, в пет части
Еднократна употреба
ASA0320
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-7145
06/10/2010
01/10/2010
112645-2012-CE-ITA-NA
19/03/2017