Начало / Медицински изделия / E.coli О 117 серум за степенна аглутинация

E.coli О 117 серум за степенна аглутинация

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV14-02-03-01-0010082
EDMS
17/06/2013 10:11
29/03/2016 09:47
22/04/2013 15:04
Данни за производителя
Бул Био - НЦЗПБ ЕООД
Бул Био - НЦЗПБ
ЕИК
130428132
BG
SOF
София
1504
Бул. "Янко Сакъзов" 26
Любомир Димитров
+359 2 944 61 91
02 943 34 55
bulbio@bulbio.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Бул Био - НЦЗПБ ЕООД
ЕИК
130428132
BG
SOF
София
1504
Бул. "Янко Сакъзов" 26
Любомир Димитров
+359 2 944 61 91
02 943 34 55
bulbio@bulbio.com
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
14-02-03-01-00
СЕРОТИПИРАНЕ (E.coli, Salmonella, Shigella)
E.coli О 117 серум за степенна аглутинация
Описание на медицинското изделие
1 мл
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
405121
Общи търговски данни
В процес на обработка