Негативоскоп

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IV1351346418
26/04/2016 11:36
26/04/2016 15:13
25/06/2013 13:57
Данни за производителя
CHINESPORT spa
Друго
VAT номер
IT-00435080304
IT
Udine
Daniela Rugo
0039 0432 621 650
danielar@chinesport.it
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
Данни за търговеца на едро
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
IV-P-T/MИ 842
31/05/2012
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас І
Разни
UMDNS
13513
Негативоскоп
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка