Начало / Медицински изделия / Инкубатор за новородени Inco i

Инкубатор за новородени Inco i

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IIbV1211396485
13/04/2016 14:43
13/04/2016 16:02
13/04/2016 13:38
Данни за производителя
Атом Медикъл Интернешанъл Инк.
ЕИК
9999999999999
JP
Токио
Салваторе Брамато
+39 02 99763101
salvatore.bramato@atom-ami.co.jp
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
IV-Р-Т/МИ/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
12113
Инкубатор за новородени Inco i
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1150232051059
08/02/2019