Начало / Медицински изделия / Електрокардиограф iMAC12

Електрокардиограф iMAC12

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IIbV1140713365
13/04/2016 13:41
13/04/2016 14:30
04/04/2016 13:16
Данни за производителя
Вухан Зонкеър Био-медикъл Електроникс
ЕИК
9999999999999
CN
Вухан
Пол Тцай
00862787770581
info@zoncare.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
IV-Р-Т/МИ/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас ІІ б
Разни
GMDN
11407
Електрокардиограф iMAC12
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
7106-2015-CE-RGG-NA 0.0
28/03/2021